Podpisanie umów na „Modernizację dróg gminnych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski”

W dniu 23 maja 2022 roku Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego oraz Grzegorz Leńczuk – Skarbnik Miasta, podpisali umowy na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Tomaszów Lubelski.

Zakres zadania obejmuje :

  • Część 1 – Budowa ulicy Wiśniowej w Tomaszowie Lubelskim
  • Część 2 – Budowa ulicy bocznej Rolniczej w Tomaszowie Lubelskim
  • Część 3 – Budowa ulicy Reymonta w Tomaszowie Lubelskim
  • Część 4 – Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Tomaszowie Lubelskim
  • Część 5 – Przebudowa ulicy Rybickiego w Tomaszowie Lubelskim

Inwestycja będzie realizowana przez:
Zakład Budowlano – Transportowy „DROGMOST” Spółka z o.o., Mokre 24D, 22-400 Zamość

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Miasto Tomaszów Lubelski na ten cel przeznaczy środki z budżetu miasta wielkości 5% kosztów całkowitych zadania.

Realizacja robót jest przewidziana w okresie od 23 maja 2022 r. do 23 września 2023 r.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski