Podpisanie porozumienia

W dniu 22 marca 2021 roku w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski i Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz podpisali porozumienia w sprawie powołania Związku Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszowa Lubelskiego.

Celem Porozumienia jest ustalenie zasad współpracy stron porozumienia MOF Tomaszowa Lubelskiego w kontekście wdrażania planu działań ZIT lub strategii rozwoju ponadlokalnych, których zadaniem jest kreowanie polityki rozwoju na obszarze objętym porozumieniem.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski