Podpisanie porozumienia OHP z jednostkami Samorządu Terytorialnego

Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski w dniu 29 maja 2017 r. wraz z 52 przedstawicielami władz samorządowych województwa lubelskiego podpisał porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Komendantem OHP Piotrem Gawryszczakiem.

Porozumienia dotyczą współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania marginalizacji młodzieży w wieku 15-24 lata. Ze strony Lubelskiej WK OHP porozumienia podpisywał Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, ze strony jednostek samorządu terytorialnego – burmistrzowie miast i wójtowie gmin, bądź wyznaczeni przez nich pełnomocnicy.

      W uroczystości zorganizowanej z tej okazji w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Senator RP Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, przedstawiciele Marszałka Województwa Lubelskiego, urzędów pracy, instytucji współpracujących z OHP (ZDZ, rzemiosła, Kuratorium Oświaty, policji), członkowie Rady Programowej OHP oraz burmistrzowie miast i gmin.W ramach umów Lubelska Wojewódzka Komenda OHP oferuje realizację działań miękkich na obszarze rewitalizowanym, będących elementem kompleksowości wsparcia w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji, w postaci doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, działań służących podniesieniu kwalifikacji zawodowych i znalezienia zatrudnienia dla młodzieży z obszaru kryzysowego. Współpraca dotyczyć będzie także wspólnej rekrutacji uczestników do projektów realizowanych przez OHP na terenie województwa lubelskiego (m.in. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”), mających na celu aktywizację społeczno-zawodową młodzieży. Ostanie spośród 53 porozumień podpisanych na uroczystości sygnował wójt gminy Hrubieszów Jan Mołodecki, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny.

źr. UM Tomaszów Lubelski