Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Miastem i Gminą Tomaszów Lubelski

W dniu 18 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Tomaszów Lubelski Tomaszów Lubelski miało miejsce podpisanie listu intencyjnego zmierzającego do utworzenia i formalnego zatwierdzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego działającego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

List intencyjny podpisali: Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski oraz Marzena Czubaj – Gancarz Wójt Gminy Tomaszów Lubelski. Dokument ma na celu zdiagnozowanie społecznych potrzeb, wypracowanie i realizację projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów oraz rozwoju samorządów członkowskich z uwzględnieniem istniejących więzi społecznych, gospodarczych i przestrzennych, a także wspólnej specyfiki środowiskowo-przyrodniczej gmin.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski