Podczas kwesty na cmentarzach zebrali jeszcze więcej niż rok temu.

Już po raz siódmy w dniach 1-2 listopada 2018 r. na tomaszowskich cmentarzach odbyła się VII Tomaszowska Kwesta pod hasłem „Odnawiamy żołnierskie groby i miejsca pamięci” organizowana przez Społeczny Komitet Odnowy Miejsc Pamięci w Tomaszowie Lubelskim.

Dzięki ofiarności odwiedzających w tych dniach groby swoich bliskich zebrano kwotę 21 519,54 zł, czyli więcej niż w roku 2017, gdzie przypomnijmy zebrano kwotę 19 150,99 zł. Tak udana kwesta zaowocuje tym, że w przyszłym roku zostaną wyremontowane groby, między innymi: Jana Turzynieckiego ps. „Mogiłka” legendarnego żołnierza AK, Czesława Matuszyńskiego – legionisty Legionów Piłsudskiego, obrońcy Lwowa w 1920 roku. 

Ponieważ zebrana kwota jest wyższa niż przewidywane wydatki na remonty wskazanych grobów organizatorzy kwesty zwracają się z prośbą o nadsyłanie informacji o potrzebie remontu kolejnych miejsc pamięci.

      Informacje przyjmuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. Informacje można przesyłać na adres e-mail: umpromocja@tomaszow-lubelski.pl tel. 84 664 39 93

 

źr. UM Tomaszów Lubelski/ własne