Place zabaw i siłownie w realizacji na terenie Gminy Tomaszów Lubelski

W Gminie Tomaszów Lubelski trwają prace nad realizacją projektów grantowych dotyczących stworzenia nowych miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców gminy oraz turystów. Dzięki środkom pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” powstaje 6 siłowni zewnętrznych oraz 5 placów zabaw. Projekty są realizowane dzięki uprzejmości stowarzyszeń z terenu Gminy Tomaszów Lubelski, które udzieliły swojej osobowości prawnej.

Liderki Gminy Tomaszów Lubelski stworzyły wszystkie wnioski aplikacyjne do programów grantowych LGD „Roztocze Tomaszowskie” na place zabaw i siłownie zewnętrzne oraz pozyskały dofinansowanie w wysokości 209 000,00 zł!

W ramach umowy podpisanej przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie na realizację projektu grantowego „Budowa i rozbudowa placów zabaw na obszarze LGD” nr 00004 – 6935 – UM0320375/17 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, w wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel:
Budowa 20 placów zabaw na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” w celu udostępnienia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej mieszkańcom i turystom.

Kwota grantu – 299 981,00 zł

Zadania objęte projektem grantowym w Gminie Tomaszów Lubelski:

Beneficjent: OSP w Majdanie Górnym – Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (placów zabaw) w miejscowości Majdan Górny, wartość grantu – 38000,00 zł.

 Obraz na stronie dsc_0102.jpg

Obraz na stronie dsc_0143.jpg

Obraz na stronie dsc_0132.jpg

Beneficjent: OSP w Rabinówce  – Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (placów zabaw) dla mieszkańców (dzieci i rodziców) miejscowości Majdanek oraz Nowa Wieś, wartość grantu – 38000,00 zł.

 Obraz na stronie dsc_0065.jpg

 
Beneficjent: OSP w Ulowie – Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (plac zabaw) w miejscowości Ulów, wartość grantu – 19000,00 zł

 Obraz na stronie dsc_0179.jpg

W ramach umowy podpisanej przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie na realizację projektu grantowego „Budowa i rozbudowa siłowni zewnętrznych na obszarze LGD” nr 00002 – 6935 – UM0320376/17 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, w wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel:

Budowa 15 siłowni zewnętrznych na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” w celu udostępnienia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej mieszkańcom i turystom.

Kwota grantu – 244 462,00 zł.

Zadania objęte projektem grantowym w Gminie Tomaszów Lubelski:

Beneficjent: Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi Sabaudia –  Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (siłowni zewnętrznej) w miejscowości Sabaudia, wartość grantu 19 000,00 zł.
Beneficjent: Stowarzyszenie „Razem Młodzi Przyjaciele”  – Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (siłowni zewnętrznych) w miejscowościach Ruda Wołoska i Przeorsk, wartość grantu 38 000,00 zł.
Beneficjent: OSP  w Ulowie – Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Pasieki,  wartość grantu 19 000,00 zł.
Beneficjent: OSP w Podhorcach – Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Podhorce i Typin, wartość grantu 38 000,00 zł.

Obraz na stronie dsc_0033.jpg

Obraz na stronie dsc_0036.jpg

Obraz na stronie dsc_0166.jpg

 

źr. UG Tomaszów Lubelski