PGE Dystrybucja wdraża program wsparcia kształcenia zawodowego

W dniu 7 marca br. zostały podpisane dwa kolejne porozumienia o współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość a szkołami: Zespół Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. W spotkaniu uczestniczyli: Poseł Tomasz Zieliński, Starosta Tomaszowski Henryk Bogdan Karwan, Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiegow Tomaszowie Lubelskim – Janusz Joniec, Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju – Jerzy Buczko, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatury w Zamościu – Żur Monika oraz Andrzej Olborski – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.Podpisanie porozumień otwiera możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęca młodzież do wyboru zawodów związanych z branżą energetyczną.

Zawarte porozumienia o współpracy w ramach programu „Wsparcie kształcenia zawodowego” zobowiązują Strony do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki programowi PGE Dystrybucja możliwe będą różne formy współpracy ze szkołami, których wybór zależeć będzie od zapotrzebowania konkretnej szkoły i możliwości oddziałów Spółki. Realizacja programu będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, staże i praktyki, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

źr. Powiat Tomaszowski