Paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Tomaszów Lubelski

Stowarzyszenie „Nasze Miasto” informuje, że pozyskało z Banku Żywności w Lublinie produkty żywnościowe w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Tomaszów Lubelski.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osób najbardziej potrzebujących, tj. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

Stowarzyszenie „Nasze Miasto” informuje, że żywność będzie wydawana od października 2015 r. do kwietnia 2016 r. cyklicznie w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Ściegiennego 57 (budynek Miejskiego Zarządu Dróg wejście od ulicy) wyłącznie alfabetycznie (nazwiska) wg ustalonego poniżej harmonogramu:

18 listopada 2015 r.A – Ł

19 listopada 2015 r.M – R

20 listopada 2015 r.S – Z  (oraz osoby, które nie odebrały wcześniej).

w godzinach 9:00 – 14:30

Podstawą wydania żywności jest okazanie dowodu tożsamości
oraz dostarczenie skierowania z MOPS w Tomaszowie Lubelskim

O kolejnych terminach wydawania żywności informować będziemy na bieżąco.

Stowarzyszenie „Nasze Miasto”, zaprasza do udziału w cyklicznych działaniach dotyczących zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej oraz warsztatach edukacyjnych.