Otwarcie sali sportowej przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

Dzień 21 czerwca 2018 roku na długo pozostanie w pamięci całej gminy Tarnawatka. Wreszcie, po wielu latach starań, otwarta i oddana została do użytku hala gimnastyczna przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce. Nie przypadkiem mottem spotkania były słowa: „Marzenia spełniły się sto lat temu i dzisiaj”.
W uroczystości uczestniczyła nie tylko społeczność szkolna z Tarnawatki. Byli także uczniowie i nauczyciele z Huty Tarnawackiej i Wieprzowa. Pieszo dotarły także przedszkolaki z Tarnawatki-Tartaku. Na tak doniosłą okoliczność zaproszono wielu ważnych gości. Znaleźli się wśród nich parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych różnych branż i szczebli, duchowni, radni i sołtysi, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń i mediów, rodzice oraz mieszkańcy gminy.
Jako pierwszy głos zabrał wójt gminy Piotr Pasieczny, który przywitał wszystkich obecnych. W swoim wystąpieniu przybliżył historię powstania hali i przedstawił charakterystykę nowego budynku. Zapewnił także, że obiekt udostępniony będzie całej społeczności gminnej, dając możliwości organizacji nie tylko zajęć sportowych, ale także artystycznych i kulturalnych. Na koniec swojego wystąpienia przekazał symboliczne klucze dyrektor szkoły p. Bernadecie Wołoszyńskiej. Dyrektor szkoły, w krótkich słowach, podziękowała za wybudowanie hali, która w znaczący sposób polepszy bazę edukacyjną szkoły, stwarzając doskonałe możliwości rozwoju sportowych pasji. Szczególne podziękowania skierowała do P. Pasiecznego podkreślając jego wielką rolę i osobiste zaangażowanie w pozyskanie środków i wybudowanie hali sportowej w Tarnawatce.
Po wprowadzeniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Aktu tego dokonali: poseł Sławomir Zawiślak, wojewoda Przemysław Czarnek, dyrektor Delegatury Kuratorium w Zamościu Tomasz Zieliński, przewodnicząca Rady Gminy Tarnawatka Kazimiera Mańdziuk, wójt Piotr Pasieczny, ks. proboszcz Parafii Tarnawatka Tomasz Demczuk, dyrektor ZSiP w Tarnawatce Bernadeta Wołoszyńska oraz przedstawiciele uczniów: Magdalena Majdańska z gimnazjum i Patryk Rachański ze szkoły podstawowej. Następnie proboszcz Parafii Tarnawatka ks. Tomasz Demczuk dokonał poświęcenia nowego obiektu. W kolejnym punkcie programu głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy wystąpił wojewoda Przemysław Czarnek, zapewniając, że przychylnym okiem spogląda na sprawy Tarnawatki i cieszy się, że jego rząd przyczynił się do wybudowania tak pięknego obiektu sportowego. Podziękował także wójtowi Piotrowi Pasiecznemu za całokształt jego działalności na rzecz gminy Tarnawatka. Z tej okazji wójt został obdarowany pamiątkowym dyplomem i medalem. Przemawiali także poseł Sławomir Zawiślak, dyrektor Tomasz Zieliński, a w imieniu samorządowców wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek. Przy tej okazji nie mogło zabraknąć drobnych upominków w postaci sprzętu sportowego, które z wielką ochotą odbierali najmłodsi uczniowie szkoły. Na koniec głos ponownie zabrał P. Pasieczny, dziękując wszystkim za przybycie i ciepłe słowa.
Część artystyczną tradycyjnym staropolskim polonezem rozpoczęli uczniowie klasy III gimnazjum. Następnie na scenie prezentowali się uczniowie szkoły, recytując okolicznościowe wiersze i śpiewając piosenki. Dużą atrakcją były pokazy taneczne w wykonaniu dziewcząt z klasy siódmej. Młodsi uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali bardzo ciekawe i widowiskowe pokazy gimnastyczne. Oczywiście nie byłoby tych wszystkich atrakcji, gdyby do występów młodzieży nie przygotowali ich nauczyciele. Przybyli na otwarcie goście mieli też okazję wysłuchać chóru ”TARNA-VOX”, który wykonał trzy utwory.
Ponieważ otwarcie hali odbywało się w setną rocznicę odzyskania Niepodległości, ostatni oficjalny punkt programu dotyczył właśnie tego wydarzenia. Na terenie szkoły, przed nowym budynkiem, posadzony został „Dąb Niepodległości”. Drzewo to ma być żywym pomnikiem upamiętniającym wydarzenia roku 1918, a nam mieszkańcom Tarnawatki przypominać będzie także radosne wydarzenia z 21 czerwca 2018 roku. Specjalny list okolicznościowy związany z posadzeniem dębu odczytał Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Leszek Dmitroca. Głos zabrał także dyrektor Delegatury Kuratorium w Zamościu Tomasz Zieliński, który podkreślił doniosłość dzisiejszego wydarzenia zarówno z punktu widzenia państwowego jak i lokalnego. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście spotkali się jeszcze na poczęstunku w budynku nowego przedszkola. Miejsce poczęstunku okazało się też małą sensacją i sporym zaskoczeniem dla wielu osób. Nie wszyscy zdawali sobie bowiem sprawę z tego, że w Tarnawatce zrealizowana została kolejna inwestycja i już we wrześniu otwarte zostanie nowe i jakże piękne przedszkole.
źr. Serwis Gminy Tarnawatka