Otwarcie inwestycji w gminie Tomaszów Lubelski

W miejscowości Łaszczówka Kolonia (gm. Tomaszów Lubelski) zakończyły się prace związane z uzbrojeniem terenów włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”. W uroczystym podsumowaniu inwestycji wziął udział m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz lokalni samorządowcy. Województwo Lubelskie w ciągu ostatnich lat wsparło tę inwestycję łączną kwotą ponad 830 tys. złotych.

Tereny inwestycyjne w miejscowości Łaszczówka Kolonia włączono do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozporządzeniem Rady Ministrów z 17 czerwca 2008 r. Obejmują osiem działek o łącznej powierzchni ok. 8 hektarów. Porozumienie między Województwem Lubelskiem a Gminą Tomaszów Lubelski w sprawie wspólnej realizacji inwestycji w zakresie uzbrojenia działek zostało podpisane we wrześniu 2018 r.

To ważny dzień dla gminy oraz całego powiatu. Strefa ekonomiczna, z pełną infrastrukturą, czeka na potencjalnych przedsiębiorców. Jestem przekonany, że te osiem hektarów gruntów przy trasie S17 będzie magnesem dla nowych inwestycji, tak potrzebnych do dynamicznego rozwoju gospodarczego tej części naszego województwa mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Wspólna inwestycja zakładała m.in. wybudowanie dróg umożliwiających dostęp do terenów inwestycyjnych na terenie miejscowości Łaszczówka Kolonia, budowę oświetlenia ulicznego, budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz zapewnienie niezbędnych pasów technologicznych umożliwiających umieszczenie innej infrastruktury, takiej jak: gaz, energia elektryczna czy sieć teletechniczna.

Po podpisaniu porozumienia Sejmik Województwa Lubelskiego trzykrotnie podejmował uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych, położonych na terenie Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”.

Data

Kwota

Cel dofinansowania

28.09.2020

57 250 zł

Kwotę przeznaczono na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, przebudowę dróg wraz z budową instalacji oświetlenia ulicznego.

27.10.2020

386 500 zł

Zakres obu projektów objął budowę sieci dróg z włączeniem do drogi krajowej nr 17, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego wraz z kanałem technologicznym.

19.02.2021

386 500 zł