Otwarcie drogi powiatowej Majdan Sielec- Siemierz.

sam_015429 września 2016 roku uroczyście otwarto drogę łączącą Siemierz (gm. Rachanie) z Majdanem Sielec (gm. Krynice). Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk, wójt gminy Rachanie – Roman Miedziak, wójt gminy Krynice – Janusz Bałabuch, sołtys wsi Siemierz – Wiesława Miazga, radny gminy Rachanie – Jan Urban, ks. proboszcz – Bogdan Jaworowski, ks. kanonik – Julian Brzezicki.

Droga powstała dzięki współpracy Zarządu Powiatu z wójtami gmin Rachanie i Krynice. W bieżącym roku zakończono już przebudowy dróg powiatowych w gminach: Susiec, Krynice, Rachanie, Tarnawatka i Tyszowce. Aktualnie trwają prace uzupełniające na drogach powiatowych w gminach: Tomaszów Lubelski, Jarczów, Ulhówek, Łaszczów i Telatyn.

W 2016 roku na terenie powiatu tomaszowskiego zostanie przebudowanych i zmodernizowanych ok. 50 km dróg powiatowych.

źr. Powiat Tomaszowski