Osoba poszukiwana w rękach Straży Granicznej

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem, zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez krajowe organy ścigania.

1 kwietnia br., na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem, na kierunku wyjazdowym z Polski, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 29-letniego ob. Ukrainy, poszukiwanego przez polskie organy ścigania. Cudzoziemiec był poszukiwany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw przeciwko mieniu.

Aktualnie cudzoziemiec pozostaje w dyspozycji polskiego wymiaru sprawiedliwości.

 

Ujawnianie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości wynika z realizacji czynności zleconych przez uprawnione organy ścigania i jest jednym z zadań Straży Granicznej. Zadanie to Nadbużański Oddział SG realizuje głównie na przejściach granicznych, zarówno drogowych jak i lotniczym, ale również poza nimi, w trakcie kontroli na terenie służbowej odpowiedzialności.

 

źr. Straż Graniczna