Osoba poszukiwana w rękach Straży Granicznej

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem, zatrzymali mężczyznę poszukiwanego za fałszerstwo i pobicie.

27 czerwca br., na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem, na kierunku wjazdowym do Polski, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 56-letniego ob. Ukrainy. Mężczyzna był poszukiwany przez polskie organy ścigania w związku z popełnionymi wcześniej przestępstwami (fałszerstwem dokumentu oraz pobiciem osoby).Osoba zatrzymana pozostaje obecnie w dyspozycji polskiego wymiaru sprawiedliwości.

 

Ujawnianie osób poszukiwanych wynika z realizacji czynności zleconych przez uprawnione organy ścigania i jest jednym z zadań Straży Granicznej. Zadanie to Nadbużański Oddział SG realizuje głównie na przejściach granicznych, zarówno drogowych jak i lotniczym, ale również poza nimi, w trakcie kontroli na terenie służbowej odpowiedzialności

 

źr. Straż Graniczna