Ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Już od dzisiaj obchodzimy jak co roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Osoby dotknięte przestępstwem będą mogły uzyskać fachową poradę w dniach 20 lutego – 26 lutego 2017 r. Dzięki zaangażowaniu w akcję szeregu instytucji, dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Celem corocznej akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza, Naczelna Izba Lekarska.

Tegoroczne obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem rozpoczynają się w dniu 20 lutego i potrwają do soboty 26 lutego. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz poinformowanie ich o podmiotach, które mogą udzielić im pomocy i wsparcia.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy.

            W Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lub., dyżur będą pełnili wyznaczeni policjanci Zespołu Dochodzeniowo – Śledczego Wydziału Kryminalnego oraz policjanci Wydziału Prewencji, w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30 oraz w sobotę w godz. 8.00-16.00 w budynku KPP w Tomaszowie Lub. przy ul. Żeromskiego 4, tel. 84 664 8210.

źr. KPP Tomaszów Lubelski