Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

21 marca 2017r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy rozpowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii          i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem konkursu na szczeblu powiatowym był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomaszowie Lubelskim oraz Komenda Powiatowa PSP
w Tomaszowie Lubelskim.W eliminacjach na poziomie powiatu wzięło udział ogółem 27 uczniów. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, tj. szkoła podstawowa (11) i gimnazjum (11) oraz szkoły ponadgimnazjalne (5).

Wręczenia nagród laureatom dokonali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomaszowie Lubelskim dh Kazimierz Organista oraz Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Stanisław Kielech. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentowali nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich w Lublinie.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia jury eliminacji powiatowych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
w Tomaszowie Lubelskim dn. 21 marca 2017r.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji powiatowych po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowało do finału niżej wymienionych uczestników eliminacji powiatowych
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. MIKOŁAJ WOJTASIEWICZ           pkt. 20
2. MIKOŁAJ KORKOSZ                     pkt. 20
3. AMELIA WRÓBLEWSKA               pkt. 19
4. KACPER PIECHNIK                      pkt. 18
5. PRZEMYSŁAW RYKALUK            pkt. 18
II grupa wiekowa (gimnazja)
1. ŁUKASZ TETERYCZ                    pkt. 21
2. ADAM WEŁNA                             pkt. 20
3. PAWEŁ DRĄSZCZ                      pkt. 17
4. JULIA KIELNIK                            pkt. 17
5. KATARZYNA KUKIEŁKA            pkt.16
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. JULIA RYBAK                              pkt. 18
2. KAROL WARMIŃSKI                   pkt. 18
3. TOMASZ ADAMEK                      pkt. 17
4. PAWEŁ ZIĘBA                             pkt. 15
5. TOMASZ DAWIDOWSKI             pkt. 15
W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. MIKOŁAJ WOJTASIEWICZ           pkt. 20 + 15,0 = 35 pkt
2. MIKOŁAJ KORKOSZ                     pkt. 20 + 14,0 = 34 pkt
3. KACPER PIECHNIK                      pkt. 18 + 13,5 +1 pkt (dogrywka) = 32,5 pkt
4. PRZEMYSŁAW RYKALUK            pkt. 18 + 13,5 + 0 pkt (dogrywka) = 31,5 pkt
5. AMELIA WRÓBLEWSKA               pkt. 19 + 13,0  = 32 pkt
II grupa wiekowa (gimnazja)
1. ŁUKASZ TETERYCZ                      pkt. 21 + 12,0 = 33 pkt
2. PAWEŁ DRĄSZCZ                          pkt. 17 + 11,0 = 28 pkt
3. ADAM WEŁNA                                 pkt. 20 + 8,5 = 28,5 pkt
4. KATARZYNA KUKIEŁKA                 pkt.16 + 8,5 = 24,5 pkt
5. JULIA KIELNIK                                pkt. 17 + 2,0 = 19,0 pkt
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. TOMASZ ADAMEK                         pkt. 17 + 12,5 = 29,5 pkt
2. PAWEŁ ZIĘBA                                 pkt. 15 + 11,0 = 26,0 pkt
3. JULIA RYBAK                                  pkt. 18 + 8,5 + 1 pkt. (dogrywka) = 27,5 pkt
4. KAROL WARMIŃSKI ……              pkt. 18 + 8,5 + 0 pkt (dogrywka) = 26,5 pkt .
5. TOMASZ DAWIDOWSKI                pkt. 15 + 8,0 = 23 pkt