Ogłoszenie – 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim prosi o kontakt osobisty lub przez członków najbliższej rodziny mieszkańców miasta i gminy Tomaszów Lubelski, którzy w 2020 roku obchodzą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego (lub obchodzili wcześniej a nie otrzymali dotychczas medalu za długoletnie pożycie małżeńskie) i są zainteresowani uczestniczeniem w organizowanym jubileuszu
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 53. (telefon 84 664 27 05).

      Zgłoszenia na rok bieżący przyjmowane są do 31 marca 2020. Zgłoszenia złożone po tym terminie realizowane będą w roku następnym.

      O terminie i wszystkich sprawach związanych z organizowaniem jubileuszu zainteresowane osoby zostaną powiadomione osobiście.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski