Odsłonięcie popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego

10 XI 2017 r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 przeżywała doniosłą uroczystość. W dziewiętnastą rocznicę nadania szkole imienia i w przeddzień Święta Niepodległości na placu przed szkołą zostało odsłonięte popiersie patrona placówki Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wydarzenie to poprzedziła odprawiona w intencji szkoły msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Mariusza Leszczyńskiego. Na uroczystość przybyły władze miasta i powiatu, poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, księża dziekani i proboszczowie z Tomaszowa, dyrektor zamojskiej delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty Tomasz Zieliński, członkowie Związku Piłsudczyków, strzelcy, poczty sztandarowe szkół noszących imię Józefa Piłsudskiego. Wydarzenie uświetniała obecność orkiestry. Po odsłonięciu popiersia marszałka młodzież szkolna w sali gimnastycznej zaprezentowała  montaż słowno – muzyczny, a także przemawiali zaproszeni goście.

 

źr. sp2.tl24.pl