Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego coraz bliżej

obwodnica-800x324Z najnowszych informacji resortu infrastruktury i budownictwa wynika że jeszcze w listopadzie tego roku zostanie podpisana umowa z wykonawcą, który podejmie się zadania polegającego na budowie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S-17.

Przypomnijmy, że obwodnica Tomaszowa Lubelskiego to inwestycja, która od lat znajduje się w zaawansowanym stadium przygotowania. Szacuje się że od 2008r. pochłonęła ona około 40 mln zł m.in. na uzyskanie niezbędnych pozwoleń, ustalanie lokalizacji drogi i wykup działek pod jej budowę.

Mimo zainwestowania tak pokaźnych środków finansowych ww. inwestycja stanęła pod znakiem zapytania w październiku 2013r., kiedy to ówczesny rząd przyjął listę obwodnic, których budowę zaplanowano na lata 2014-20 z pominięciem Tomaszowa Lubelskiego. Na szczęście społeczny protest mieszkańców Tomaszowa, w którym osobiście uczestniczył m.in. poseł Zawiślak opłacił się i projekt budowy Obwodnicy powrócił na listę „drogowych priorytetów”. Od września 2015 roku inwestycja znajduje się w fazie procedury przetargowej.

Poseł Sławomir Zawiślak, który od lat wspiera lubelskich samorządowców, w tym także władze samorządowe Tomaszowa Lubelskiego, kwestie budowy nowoczesnej infrastruktury drogowej na Lubelszczyźnie, m.in. drogi S17 oraz wspomnianej obwodnicy podnosił od dawna, m. in. na początku 2011r. składając wówczas w resorcie Infrastruktury zapytanie poselskie w tej sprawie oraz pod koniec 2012 r. kiedy to skierował on kolejne zapytanie dotyczące obwodnicy, tym razem do ówczesnego ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Sławomira Nowaka.

sz

Zdaniem posła Sławomira Zawiślaka realizacja tej ważnej inwestycji jest bardzo istotna przede wszystkim dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego naszego województwa, a przez to i kraju. Parlamentarzysta zauważa że w ostatnich latach inwestycje drogowe w województwie lubelskim były prowadzone w porównaniu z innymi regionami kraju w sposób bardzo ograniczony, nie tylko w zakresie przebudów, ale też w zakresie odnów nawierzchni.

Rozpoczęcie w 2010 r. realizacji budowy drogi ekspresowej na odcinku Kurów – Lublin – Piaski to zdaniem wielu pozytywny efekt mobilizacji mieszkańców województwa, protestów licznych środowisk skierowanych do poprzedniej ekipy rządzącej.

Mając na uwadze potrzebę podjęcia i zakończenia inwestycji drogowych na terenie województwa lubelskiego, w tym trasy S-17 z dotychczas nie zrealizowaną, a wielokrotnie obiecywaną budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, poseł Zawiślak podczas ostatniego 12. posiedzenia Sejmu RP zdecydował się złożyć pytanie w sprawach bieżących skierowane do Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące tych inwestycji.

W sytuacji gdy po wyborach parlamentarnych okazało się, że na realizację przyjętego przez rząd PO-PSL planu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad faktycznie potrzeba nie 107 mld zł, a 198 mld zł poseł Zawiślak poprosił m.in. o wskazanie kryteriów jakie przyjęło ministerstwo w celu dokonania ewentualnych korekt w zakresie rzeczowym planu budowy dróg oraz odpowiedź na pytanie jaki będą one miały wpływ na planowane inwestycje w województwie lubelskim. W związku bowiem z niedoszacowaniem kosztów niezbędnych do zrealizowania przyjętego planu obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace mające na celu obniżenie kosztów realizacji inwestycji. Będą one niestety skutkowały koniecznością rezygnacji z niektórych zadań inwestycyjnych objętych tym planem.

Poseł Zawiślak za istotne uznał także ostateczne odpowiedzi resortu co do potwierdzenia na ile realne jest podnoszone w mediach lokalnych, zakończenie budowy i oddanie do użytku drogi S17 do połowy 2019 r. oraz stanowisko w przedmiocie budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, wyjaśniające m. in. czy inwestycja ta nie jest zagrożona oraz czy będzie realizowana według wydanego już pozwolenia na budowę i posiadanej dokumentacji oraz na kiedy zaplanowano termin jej oddania.

obwodnica

Jak poinformował podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury i budownictwa – Jerzy Szmit, trwają prace mające na celu możliwie jak najpełniejsze zrealizowanie programu budowy dróg krajowych – w terminie jeszcze do końca 2023 roku. W zakresie realizacji poszczególnych odcinków drogi S17 większość prac znajduje się na etapie podpisania umów z wykonawcami, które nastąpi w IV kwartale 2016r. z planowanym terminem zakończenia realizacji tych inwestycji na przełomie II, III i IV kwartału 2019 roku. Również obwodnica Tomaszowa Lubelskiego, jak zapewnia resort znajduje się na etapie daleko idącego zaawansowania. Po ogłoszeniu 30 września ubiegłego roku przetargu na jej wykonanie planowany termin podpisania umowy z wykonawcą to IV kwartał tego roku. Realizacja obwodnicy ma nastąpić w latach 2016–2020. Ministerstwo nie przewiduje także żadnych zagrożeń czy problemów, które mogłyby tę posiadającą pełne finansowanie inwestycję spowolnić.

źr. zamojska.org