Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego będzie miała dwie jezdnie

W dniu 23 września 2020 r. w Tomaszowie Lubelskim Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie podpisała z firmą Mota Engil Central Europe S.A. aneks do umowy budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu SI7 na dobudowę drugiej jezdni trasy.

W ramach inwestycji powstanie druga jezdnia obwodnicy między węzłami Tomaszów Lub. Północ-Tomaszów Lubelski Południe, na odcinku o długości ok. 5,4 km, wraz z infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie, w tym estakada nad doliną rzeki Sołokija. Wykonawca będzie miał 11 miesięcy na zaprojektowanie drogi i uzyskanie niezbędnych decyzji, w tym pozwolenia na budowę. Wartość zamówienia uzupełniającego to ponad 74 min zł.

– Podpisany aneks do umowy to kolejny krok do budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej S17 w kierunku południowo-wschodnim. W przyszłym roku planujemy ogłosić także przetargi na wyłonienie wykonawców trzech odcinków SI7 od węzła Zamość Wschód do Hrebennego, o łącznej długości ponad 47 km – mówi Mirosław Czech, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA.

Obecnie trwa budowa pierwszej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Prace rozpoczęły się w marcu 2019 roku i są już zaawansowane w ok. 70 procentach. Trwają roboty bitumiczne w ciągu trasy głównej, powstają drogi dojazdowe i obiekty mostowe. Na większości obwodnicy ułożona jest przedostatnia, bitumiczna warstwa wiążąca nawierzchni, a na węźle Tomaszów Północ pojawiło się oznakowanie pionowe oraz poziome. Wartość tego kontraktu to ok. 193,5 min zł.

Kierowcy pojadą obwodnicą po jednej jezdni w połowie 2021 r., natomiast zakończenie prac związanych z dobudową drugiej jezdni planowane jest w IV kwartale 2022 roku.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski