Obradowało Stowarzyszenie Samorządów

W dniu wczorajszym 7 marca odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządu Powiatu Tomaszowskiego. Omówiono aktualne problemy i zagadnienia działalności Stowarzyszenia. Obradom przewodniczył Prezes Jarosław Korzeń. Organizacja w ramach projektu Aktywność. Współpraca. Rozwój planuje wydać publikację dot. Powiatu Tomaszowskiego, która zawierałaby informacje historyczne, przyrodnicze, kulinarne bogatych w zasoby Gmin Powiatu Tomaszowskiego . W ramach tego samego projektu odbędą się warsztaty szkoleniowe dla KGW, stowarzyszeń, gospodarstw agroturystycznych oraz branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Celem warsztatów jest ukazanie dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego ziemi tomaszowskiej oraz zastrzeżenie najbardziej tradycyjnych potraw z lokalnych produktów i wpisanie ich na listę produktów regionalnych. Kolejnym punktem obrad zgromadzenia było zajęcie stanowiska przez poszczególnych włodarzy gmin odnośnie gospodarki odpadami w tym Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i wystosowanie pism do Ministra Środowiska, Marszałka Województwa oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

źr. Powiat Tomaszowski