Obchody 1050 rocznicy chrztu Polski

chrzest966Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim wspólnie z parafiami z terenu miasta i Urzędem Miasta w Tomaszowie Lubelskim organizuje uroczystości związane z 1050 rocznicą chrztu Polski. Jubileusz ten patronatem honorowym objął Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, zaś patronat medialny sprawują: Telewizja Polska Oddział w Lublinie, Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, Tygodnik Niedziela Zamojsko-Lubaczowska, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia i Rewizje Tomaszowskie. W Tomaszowie Lubelskim planowane uroczystości odbędą się w dniu 14 kwietnia br. i składać się będą z szeregu wydarzeń mających na celu upamiętnienie tej niezwykle ważnej dla narodu polskiego rocznicy. Program obchodów wraz z opisem poszczególnych działań przedstawia się następująco:

  1. Msza święta w intencji 1050 rocznicy wprowadzenia chrześcijaństwa w Polsce – Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim.
  2. „Bieg 1050” – 1050 uczniów z tomaszowskich szkół podstawowych i gimnazjów przebiegnie ulicami miasta dystans 1050 metrów (trasa: Urząd Miasta – Ośrodek Sportu i Rekreacji Tomasovia). Po pokonaniu dystansu, uczniowie na płycie stadionu, trzymając w rękach białe i czerwone karty, odpowiednio się ustawią tworząc napis „966”.
  3. Odsłonięcie „Stopni Historii”. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nastąpi uroczyste odsłonięcie wyremontowanych schodów, na których stopniach umieszczone zostaną najważniejsze daty związane z historią Polski. Pierwszy stopień odnosi się do daty przyjęcia chrześcijaństwa w Polsce.
  4. Zamknięcie tzw. „kapsuły czasu”. Kapsuła umieszczona zostanie w centrum rynku miejskiego, w ziemi i zasłonięta będzie ozdobną płytą z brązu na poziomie kostki brukowej. Na płycie odlane zostaną elementy związane z rocznicą chrztu oraz planowaną datą otwarcia kapsuły – 14 kwietnia 2066 roku – czyli w 1100 rocznicę chrztu Polski. W „kapsule czasu” umieszczona zostanie monografia miasta, przywilej lokacyjny, materiały promocyjne miasta i powiatu, księga z podpisami mieszkańców miasta i powiatu oraz odręczne listy pisane przez osoby zajmujące różne funkcje publiczne do swoich odpowiedników na tych samych stanowiskach za 50 lat. Wśród listów znajdować się będzie także list Jego Ekscelencji Księdza Biskupa do wiernych parafii z terenu miasta Tomaszowa Lubelskiego.
  5. „Chrzest Mieszka I i jego znaczenie dla dziejów Polski” – wykład prof. dr. hab. Ryszarda Szczygła wygłoszony w sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego.

Jak wspomniano wyżej jednym z elementów, które znajdą się w „kapsule czasu” jest księga z podpisami mieszkańców miasta i powiatu nazwana „Księga własnoręcznych podpisów mieszkańców miasta i powiatu złożonych w 1050 rocznicę chrztu Polski”. W związku z planowaną akcją zbierania wpisów do księgi prezentujemy harmonogram jej dostępności w dniach 13 marca – 10 kwietnia w niżej wymienionych instytucjach na terenie miasta Tomaszów Lubelski:

13.03. – Kościół pw. Świętego Ojca Pio
14.03. – Urząd Miasta
15.03. – Starostwo Powiatowe
16.03. – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
17.03. – Zespół Szkół nr 1
18.03. – Zespół Szkół nr 2
20.03. – Kościół pw. Świętego Józefa
21.03. – Szkoła Podstawowa nr 2
22.03. – Szkoła Podstawowa nr 3
23.03. – RST Roztocze
24.03. – 29.03. – Miejska Biblioteka Publiczna
30.03. – Zespół Szkół nr 3
31.03. – Zespół Szkół nr 4
01.04. – Gimnazjum nr 1
03.04. – Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
04.04. – Gimnazjum nr 2
05.04. – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
06.04. – 09.04. – Miejska Biblioteka Publiczna
10.04. – Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

źr. UM w Tomaszowie Lubelskim