O bezpieczeństwie seniorów na debacie społecznej

Wczoraj w budynku Centrum Edukacyjno-Kongresowym KUL Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim odbyła się debata społeczna dotycząca poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Tomaszów Lubelski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia dot. bezpieczeństwa osób starszych. Organizatorami spotkania był Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców oraz wypracowania wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa seniorów naszego miasta i całego powiatu.

Uczestników debaty przywitał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji kom. Szymon Mroczek. W spotkaniu wzięli udział m.in. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim oraz Kluby Seniorów z całego powiatu i mieszkańcy tomaszowscy. Byli również dzielnicowi z tomaszowskiej komendy, którzy na co dzień pracują na tym terenie. Na debacie została przedstawiona prezentacja dotycząca stanu bezpieczeństwa w mieście i powiecie. Został również przedstawiony  filmy profilaktyczny dot. bezpieczeństwa osób starszych „Oszustom Stop”.  Następnie podczas otwartej dyskusji, uczestnicy debaty zgłaszali swoje spostrzeżenia, sugestie i oczekiwania.

    Wypracowano również kolejne cele, które będą przedmiotem planowanych dalszych działań na rzecz bezpieczeństwa. Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Tomasz Pawelec omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Szczegółowo również została omówiona aplikacja „Moja Komenda”. Policjantka zademonstrowała na telefonie komórkowym jak łatwa jest w użyciu i jak bardzo może być pomocna, nie tylko w miejscu zamieszkania ale również w czasie podróży po Polsce. W każdej chwili w bardzo prosty sposób możemy skontaktować się z dzielnicowym rejonu, w którym się znajdujemy.

   Na zakończenie, tradycyjnie już, uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec służby Policji. Zostały też rozdane ulotki profilaktyczne.

 

źr. KPP Tomaszów Lubelski