O bezpieczeństwie na debacie społecznej

W budynku Urzędu Gminy w Ulhówku odbyła się debata społeczna dotycząca poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Ulhówek. Organizatorami spotkania byli Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim oraz Wójt Gminy Ulhówek. Założeniem debat społecznych jest diagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie modelu współpracy Policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na podległym terenie.

Spotkanie odbyło się wczoraj w południe w sali Urzędu Gminy w Ulhówku. Gośćmi i uczestnikami debaty byli również przedstawiciele rady gminy, miasta oraz mieszkańcy. Uczestników debaty przywitali Wójt Gminy – Pan Łukasz Kłębek oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji kom. Szymon Mroczek. Gospodarz, kierownik Posterunku Policji w Ulhówku asp. Szczepan Jeleń, przedstawił i omówił prezentację dotyczącą stanu bezpieczeństwa na podległym terenie. Było to pierwsze spotkanie z mieszkańcami tej gminy, na której od niedawna znajduje się Posterunek Policji. Podczas spotkania została przybliżona Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, kierownik pokazał jak poruszać się po tej nowej aplikacji i przekonał mieszkańców w jaki sposób ułatwi to im zwrócenie uwagi na miejsca zagrożone na ich terenie. Zademonstrowana została też aplikacja „Moja Komenda” na telefon komórkowy, jak ją zainstalować i jak z niej korzystać.

Następnie podczas otwartej dyskusji, uczestnicy debaty zgłaszali swoje spostrzeżenia, sugestie i oczekiwania. Wypracowano również kolejne cele, które będą przedmiotem planowanych dalszych działań na rzecz bezpieczeństwa. Nie było końca podziękowaniom za owocną pracę policjantów z nowego posterunku. Uczestnicy wyrazili ogromne zadowolenie w związku z tym, że od dwóch miesięcy mają policjantów na terenie miasta teraz codziennie.

Na zakończenie, tradycyjnie już, uczestnicy wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec służby policji. Dzielnicowy z terenu Ulhówek rozdał uczestnikom odblaski.

źr. KPP Tomaszów Lubelski