Nowy sprzęt na granicy w Hrebennem

W ramach realizacji projektu PBU1/0240/16 – operacyjne monitorowanie wizualne przejść granicznych, został zakupiony i zainstalowany termowizyjny system monitorowania granicy państwowej.

W Placówce Straży Granicznej w Hrebennem dokonano odbioru inteligentnego termowizyjnego systemu monitorowania obszaru przyległego do przejścia granicznego w Hrebennem. Dostawa tego systemu realizowana była w ramach projektu nr. PBU1/0240/16 „Operacyjne monitorowanie wizualne przejść granicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020”.

Przedmiotem zamówienia była dostawa i instalacja zestawu – systemu nadzoru wizyjnego, przeznaczonego do obserwacji obszaru granicy przy drogowym przejściu granicznym w Hrebennem. Wybudowany system nadzoru, umożliwia usprawnienie działań służbowych podejmowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, poprzez precyzyjne określenie lokalizacji zdarzenia granicznego, np. związanego z próbą nielegalnego przekroczenia granicy zewnętrznej  Unii Europejskiej.

Zainstalowany system posiada możliwość rozbudowy o następne odcinki lądowej granicy państwowej.

 

źr. Straż Graniczna