Nowy radny w powiecie tomaszowskim

Komisarz wyborczy w Zamościu wygasił już Tomaszowi Zielińskiemu (PiS) mandat radnego rady powiatu tomaszowskiego. Jego miejsce w radzie zajmie Jarosław Korzeń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.

Tomasz Zieliński musiał zrzec się mandatu radnego powiatu, bo od 1 listopada jest dyrektorem zamojskiej delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Znowelizowane w 2013 roku przepisy ustawy o systemie oświaty zabraniają łączenia mandatu radnego ze stanowiskiem kuratora i wicekuratora oświaty. Tomasz Zieliński zrzekł się więc mandatu, a komisarz wyborczy wygasił mu mandat.

Teraz zwolnione przez niego miejsce w radzie zajmie kolejna osoba z listy PiS, która uzyskała największą liczbę głosów, czyli Jarosław Korzeń, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 2 Tomaszowie Lubelskim. Radny nie potwierdził jeszcze u komisarza wyborczego woli objęcia mandatu radnego (ma taki obowiązek), bo nie odebrał stosowanego pisma z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu.

 – Potwierdzam jednak, że chcę objąć mandat po Tomaszu Zielińskim – mówi nam Jarosław Korzeń.

Obejmie on mandat po tym, jak komisarz wyda postanowienie o obsadzeniu przez niego mandatu radnego i po złożeniu ślubowania na sesji rady powiatu. Najbliższa sesja ma się odbyć pod koniec listopada.

roh

 

źr. Kronika Tygodnia