Nowy dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Pani Ewa Kielar – dotychczasowy Kierownik Działu Pomocy Społecznej w tomaszowskim MOPSie, po wygranym konkursie została w dniu 28 września 2020 roku dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach. Uroczystego wprowadzenia dokonali: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP oraz Henryk Karwan Starosta Tomaszowski.
Życzymy Pani Dyrektor samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami oraz pensjonariuszami i organem prowadzącym, oraz wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń.
źr. Powiat Tomaszowski