Nowa biogazownia w Michalowie

W dniu 8 listopada 2019 roku w Michalowie Kolonii gmina Rachanie odbyła się Konferencja Naukowo -Techniczna pt.”Zintegrowane Źródła Energii Odnawialnej” połączona z Wizytą Studyjną w nowo wybudowanych obiektach Biogazowni Rolniczej i Suszarni owoców. Wydarzenie rozpoczęto od uroczystego poświęcenia obiektów oraz tradycyjnego przecięcia czerwonej wstęgi. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić efekty inwestycyjne, a także wysłuchać referatów. Głównymi tematami prelegentów były: odnawialne źródła energii (OZE) w zaspokajaniu potrzeb energetycznych, rodzaje odnawialnych źródeł energii oraz podstawowe informacje z przebiegu budowy i eksploatacji wybudowanych obiektów biogazowni rolniczej i suszarni owoców w Michalowie Kolonii. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Energetyków Polskich o/ Zamość oraz firma „Budmat” z Zamościa inwestor i wykonawca bioelektrogazowni w Michalowie.

Na uroczyste otwarcie nowych obiektów przybyli: Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Tadeusz Rozmus Prezes “Budmat”, Roman Miedziak Wójt Gminy Rachanie, przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Zamojski, Andrzej Podgórski Burmistrz Tyszowiec oraz zainteresowani przedsiębiorcy i mieszkańcy.

fot. Hanna Swatowska

 

źr. Powiat Tomaszowski