Nie bądź obojętny wobec osób narażonych na wychłodzenie

Przed nami kolejne mroźne dni i noce. Ta niesprzyjająca aura to szczególnie niebezpieczny czas dla osób starszych, schorowanych, bezdomnych i nietrzeźwych. Na Lubelszczyźnie tej zimy z powodu wychłodzenia organizmu zmarło pięć osób. Policjanci apelują o rozwagę, ostrożność i reagowanie na los tych, którzy potrzebują pomocy. 

Każdego roku w okresie zimowym odnotowuje się przypadki zgonów, których przyczyną jest ujemna temperatura powietrza, a w konsekwencji nadmierne wychłodzenie organizmu. Na wychłodzenie są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na powietrzu. Niejednokrotnie pijane osoby nie są w stanie o własnych siłach dotrzeć do domu, „odpoczywają” na ławkach, przystankach, nie czując zimna.

Tej zimy na Lubelszczyźnie z powodu wychłodzenia śmierć poniosło pięć osób. Jak się okazuje, przed nami kolejne mroźne dni i noce. Dlatego policjanci już teraz systematycznie kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby narażone na utratę życia z powodu wychłodzenia organizmu. Dzielnicowi kontrolują altanki ogródków działkowych, pustostany, kanały ciepłownicze oraz inne opuszczone miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, potrzebujące pomocy. Odwiedzają również mieszkania osób samotnych, schorowanych, w podeszłym wieku sprawdzając warunki w jakich osoby te zamieszkują. Szczególną uwagę zwracają na temperaturę panującą w mieszkaniu. Niejednokrotnie w kontroli wspierają policjantów pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Potrzebującym udzielają informacji, w jakich placówkach mogą otrzymać pomoc i schronienie, aby bezpiecznie przetrwać zimę.

Pamiętajmy jednak, że i my możemy pomóc takim osobom. Mając wiedzę o osobie, której może być zagrożone życie lub zdrowie, wystarczy powiadomić odpowiednie służby – Policję, Straż Miejską, czy też Pogotowie Ratunkowe, które na pewno nie będą na te informacje obojętne. Pamiętajmy również o osobach śpiących na ławkach, nietrzeźwych, czy też osłabionych – widząc takie osoby reagujmy. Nie bądźmy obojętni, nasze zainteresowanie może uratować komuś życie.

źr. Policja Lubelska


Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim – 84 665 97 94
  • Straż Miejska w Tomaszowie Lubelskim – 84 664 48 07
  • Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim – 997 lub 112
  • Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Tomaszowie Lubelskim – 998 lub 112
  • Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Lubelskim – 999
  • Lubelski Urząd Wojewódzki – bezpłatny telefon interwencyjny tel. 987
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach – tel. 84 661 95 87
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim – tel. 84 663 42 98

 Ponadto został uruchomiony dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych – 782 869 888

   Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa lubelskiego dostępne są w siedzibie w/w instytucji oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie pod adresem: http://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych