Nabór wniosków na aktywizację osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Powiatowy Urząd pracy w Tomaszowie Lubelskim ogłasza nabór wniosków na aktywizacje zawodową osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach n/w form:

1. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów nie mogą ubiegać się o refundacje kosztów przeznaczonych na zakup środka transportu.

Wysokość otrzymanej refundacji nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł.

2. Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną:

W przypadku podejmowania działalności w zakresie transportu drogowego towarów, środki PFRON nie mogą być przeznaczone na zakup środka transportu.

Wysokość przyznanych środków nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł.

 Termin naboru wniosków: do wyczerpania limitu środków.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w zakładce: „Instrumenty Rynku Pracy”.

 Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie PUP, w pokoju nr 19.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 84 666 02 12

 

źr. PUP Tomaszów Lubelski