Nabór do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2016/2017

przedszkole2Nabór do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2016/2017

Nabór do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2016/2017

 

Kryteria naboru

Do przedszkoli samorządowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Tomaszów Lubelski.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 20c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156).
Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-6 ustawy, Miasto Tomaszów Lubelski nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w Uchwała Nr VII/33/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski.

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 8 lutego 2016 r. do 14 lutego 2016 r.

 

Terminy naboru postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym określa Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Tomaszów Lubelski jest organem prowadzącym.

 

Ofertę rekrutacyjną poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w poszczególnych przedszkolach:

  1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Chocimska 17, tel. 84 664 35 58
  2. Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Sportowo-Artystyczna Akademia Uśmiechu ul. T. Zamojskiego 14, tel. 84 665 92 87
  3. Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Krasnala Hałabały ul. Moniuszki 51, tel. 84 665 00 86.

Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski