Nabór ankiet do projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii

Fotolia_27462700_Subscription_Monthly_L-300x256Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Miasto Tomaszów Lubelski w 2016r. będzie ubiegało się o dofinansowanie działania „Wsparcie wykorzystania OZE” (odnawialnych źródeł energii).

Projekt będzie dotyczył instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i kotłów na biomasę. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85%.

W związku z powyższym osoby fizyczne zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać ankiety uczestnictwa do 24 lutego 2016 r. w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski pok. 20. Ankiety do pobrania ze strony internetowej www.tomaszow-lubelski.pl lub w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 84 6643740 w. 35 w godz. 8:00 – 14:30.

Z uwagi na limity i ograniczenia w realizacji projektów ankiety będą wstępnym rozpoznaniem zainteresowania mieszkańców udziałem w projekcie oraz rodzajem inwestycji. O zakwalifikowaniu do projektu zadecyduje kolejność złożonych deklaracji.

Nabór ankiet mieszkańców prowadzony jest przez Miasto Tomaszów Lubelski w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
ANKIETA – KOLEKTORY SŁONECZNE
ANKIETA – KOTŁY NA BIOMASĘ
ANKIETA – OGNIWA FOTOWOLTAICZNE
ANKIETA – POMPA CIEPŁA

źr. UM w Tomaszowie Lubelskim