Na terenach gminy przybędzie ścieżek rowerowych.

13.12.2023 r. Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj – Gancarz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grzegorza Gałana podpisała pięć umów na zadanie pn.: „Budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Tomaszów Lubelski przy drogach gminnych”
 „Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111763L w miejscowości Jeziernia” – wartość umowy: 378 804,17 zł – długość odcinka: 552 mb.
 „Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111752L w miejscowości Majdanek” – wartość umowy: 716 217,33 zł, – długość odcinka: 893 mb.
„Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111749L w miejscowości Rogóźno-Kolonia” – wartość umowy: 366 129,16 zł, – długość odcinka: 514 mb.
„Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111759L w miejscowości Ruda Wołoska ul. Szkolna” – wartość umowy: 451 445,82 zł, – długość odcinka: 587mb.
„Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi gminnej nr 111748L w miejscowości Szarowola” – wartość umowy: 521 943,83 zł, – długość odcinka: 762 mb.
Realizacja zadania zostanie wykonana w roku 2023/2024.
źr. UG Tomaszów Lubelski