Muzeum Pożarnictwa w Oseredku – Konkurs

konkurs_mp_t1Regulamin konkursu „Spotkajmy się w Muzeum Pożarnictwa

w Oseredku”

 

I. Organizatorzy: Wójt Gminy Susiec

Muzeum Pożarnictwa w Oseredku

 

II. Cele konkursu:

1. Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzea

2. Możliwie szerokie włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego

3. Wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum

4. Rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej

5. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych

6. Promocja Muzeum Pożarnictwa w Oseredku

 

III. Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy Susiec

 

IV. Warunki udziału w konkursie:

1.Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie samodzielnej pracy związanej tematycznie z eksponatami znajdującymi się w Muzeum Pożarnictwa lub zdarzeniem związanym ze zwiedzaniem.

 

Praca może być wykonana w następujących kategoriach:

Fotografia

Praca plastyczna

Prezentacja multimedialna

 

2.Opis kategorii konkursowych:

 

Fotografia

Każdy autor może złożyć od 1-5 samodzielnie wykonanych zdjęć w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku. Format barwnych lub czarno-białych zdjęć nie może być mniejszy niż 20/30 cm. Do fotografii należy dołączyć ich wersję elektroniczną zapisaną w oryginalnej wielkości i rozdzielczości w formacie JPG lub TIF. Fotografia powinna zawierać krótki opis.

 

Praca plastyczna

Technika wykonywanej pracy jest dowolna (olej, akwarela, rysunek, grafika itp.)

Temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku. Format prac A3

 

Prezentacja multimedialna

Prezentacja multimedialna powinna być wykonana w aplikacji Power Point, nagrana na nośniku optycznym (płyta CD) i związana tematycznie z Muzeum Pożarnictwa w Oseredku. Prezentacja musi być wykonana samodzielnie przez ucznia, który nie może korzystać ze zdjęć zamieszczonych w Internecie. Prezentacja powinien zawierać minimum 15 slajdów.

 

3.Prace konkursowe uczestnicy muszą dostarczyć do sekretariatu GOK w Suścu.

Szczegółowe informacje udziela dyrektor Lucyna Łasocha pod nr. tel. 697935814

Przesłane prace muszą zostać podpisane w sposób czytelny, zawierać imię

i nazwisko autora, nazwę szkoły i klasę, nazwisko i imię opiekuna ucznia oraz dane kontaktowe.

5.Przesłane prace nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.

 

 

6.Prace będą oceniane przez Jury w następujących kategoriach wiekowych:

– przedszkolaki i kl. „0”

– szkoła podstawowa I-III

– szkoła podstawowa IV-VI

– gimnazjum

 

V. Terminy

1.Prace należy dostarczyć do dnia 23.05.2016 r.

2.Komisja konkursowa oceni prace i wybierze najlepsze.

3.Ogłoszenie wyników w dniu 30.05.2016 r.

4.Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się dnia 5.06.2016 r. podczas uroczystości otwarcia wystawy w Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.

 

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW: prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Konkurs oraz na stronie internetowej

 

źr. GOK w Suścu