„Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”

maxresdefaultW dniu 21 kwietnia 2016 r. w Tomaszowie Lubelskim, ul. Łaszczowiecka 9 odbędzie się seminarium dla edukatorów o tematyce:

 „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”

Szczegółowy zakres tematyczny spotkania przedstawia się następująco:

Co to jest hejt i mowa nienawiści

Skala i specyfika– dostępne badania i opracowania

Konsekwencje hejtu i mowy nienawiści

Mowa nienawiści i hejt w kontekście polskiego prawa

Mowa nienawiści w kontekście internetu

Jak radzić sobie z hejtem

Jak zaangażować uczniów do działań przeciwko mowie nienawiści

Omówienie narzędzi wypracowanych w ramach projektu „Internet bez nienawiści”

Prowadzący: Maciej Kępka – specjalista ds. edukacji w programie Dziecko w Sieci w Fundacji Dzieci Niczyje.

Seminarium adresowane jest do osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie itp.). Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować się na platformie edukacyjnej Fundacji Dzieci Niczyje klikając na poniższy link:

http://edukacja.fdn.pl/?option=com_szkolenia&optrs=2&fnd=&grupa=0&offset=2&sort=1&szkolenie=15622#opisszkolenia

Seminarium jest bezpłatne. Potrwa od godz. 10 do 14. Organizatorzy (Stowarzyszenie „Czajnia” i Fundacja Dzieci Niczyje) zapewniają materiały szkoleniowe i poczęstunek. Seminarium jest elementem projektu realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG, których operatorem w Polsce jest Fundacja im. Stefana Batorego.

źr. powiat-tomaszowski.com.pl