Modernizacja przejścia w Hrebennem

Przy przejściu granicznym w Hrebennem odbyło się spotkanie dotyczące planowanych modernizacji placówki oraz ruchu bezwizowego obowiązującego obywateli Ukrainy, który został wprowadzony 11 czerwca 2017r. W spotkaniu wziął udział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, dyrektor Departamentu Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Zuzankiewicz, dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kasprzyk oraz przedstawiciele Straży Granicznej i Izby Celnej.

Celem planowanej modernizacji przejścia granicznego w Hrebennem jest usprawnienie działań straży oraz zapewnienie podróżnym maksymalnego bezpieczeństwa. W ministerstwie zostały złożone wnioski o modernizację zapór uniemożliwiających wjazd pojazdów niepożądanych przez granicę. Nowe zabezpieczenia mają być szybsze oraz mocniejsze, co zapewni skuteczną ochronę przed pojazdami próbującymi nielegalnie wjechać na terytorium Rzeczypospolitej.

Jednostka stara się również o zamontowanie nowoczesnego monitoringu. W ocenie służb, działanie to należy uznać za priorytetowe. Obecnie kamery rejestrują obraz analogowo. Zmiana sprzętu na cyfrowy umożliwiłaby służbom sprawniejsze wykonywanie ich obowiązków.

Na spotkaniu poruszono również kwestię niedawno wprowadzonego ruchu bezwizowego. Nowe zasady obowiązują jedynie obywateli Ukrainy posiadających paszport biometryczny. Należy zaznaczyć, że nastąpił niewielki wzrost osób przekraczających granicę z Ukrainą. Żadna z pozostałych zasad obowiązujących do tej pory, przy przekraczaniu granicy, nie uległa zmianie. Podróżni, tak jak do tej pory, są stale informowani o zakazie przewożenia żywności przez polsko-ukraińską granicę. Komunikaty zawierające zasady przekraczania granicy oraz ograniczeń przewożonych rzeczy znajdują się w widocznych miejscach, w języku ukraińskim. Od wprowadzenia ruchu bezwizowego stale zwiększa się liczba osób przekraczających granicę z paszportem biometrycznym, jednak część podróżnych nadal posługuje się starymi dokumentami.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani przez polskie służby o akcji informacyjnej, dotyczącej nowej sytuacji prawnej osób przekraczających granicę, którą w regionach przygranicznych Republiki Ukrainy prowadzą jej służby.

 

źr. Lubelski Urząd Wojewódzki