Młodzieżowa Rada Miasta w Tomaszowie Lubelskim

  W dniu 15 października 2018 r. w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta kolejnej kadencji.

      Radni Młodzieżowej Rady Miasta złożyli ślubowanie, a następnie Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski, Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus i Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Monika Pikuła wręczyli zaświadczenia nowo przybyłym radnym potwierdzające wybór na Radnego Młodzieżowej Rady Miasta. Następnym punktem posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta był wybór prezydium rady. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Grzegorz Dolanowski, Wiceprzewodniczącymi Natalia Ferenc i Justyna Romanowska, a Sekretarzem Julia Nieśpiał.

      W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzą:

 1. Bukała Norbert
 2. Chrzanowska Antonina
 3. Danielkiewicz Aleksandra
 4. Dolanowski Grzegorz
 5. Ferenc Natalia
 6. Kaniowska Wiktoria
 7. Knura Jakub
 8. Kuźniarska Hanna
 9. Leńczuk Piotr
 10. Mokrzyńska Hanna
 11. Niepsuj Karolina
 12. Nieścior Julia
 13. Nieśpiał Julia
 14. Ostasz Oliwia
 15. Romanowska Justyna
 16. Romańczuk Julia
 17. Ryczek Bartłomiej
 18. Słoboda Oliwia
 19. Wawrzusiszyn Kaja

      Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta jest Marzena Mazur – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2. Celem działania Rady jest, m.in. reprezentowanie interesów młodzieży oraz zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia.

FOTORELACJA

 

źr. UM Tomaszów Lubelski