„Miś Ratownik” od starosty dla strażaków

8 marca 2017 roku na ręce strażaków JRG Tomaszów Lubelski Jan Kowlaczyk – Starosta Tomaszowski dokonał symbolicznego przekazania zakupionej przez powiat kolejnej partii  maskotek „Miś Ratownik”. Dzieci są uczestnikami bądź poszkodowanymi w wielu wypadkach drogowych i pożarach. Przekazywane podczas zdarzeń  maskotki „Miś Ratownik” mają na celu odwrócenie uwagi dziecka od miejsca tragicznego zdarzenia oraz ułatwienia przetrwania krytycznej sytuacji oraz ukojenia psychicznego bólu . Przekazane maskotki będą stanowiły wyposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych tut. Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

źr. KPPSP Tomaszów Lubelski