Mieszkańcy Wasylowa uczyli się udzielać pierwszej pomocy

W niedzielę 12 listopada 2017 roku w Świetlicy w Wasylowie odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniu, które prowadzili wykwalifikowani ratownicy medyczni: pan Jacek Sitarczyk, którego wspomagał pan Henryk Knap. W spotkaniu udział wzięli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wasylowie, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy Wasylowa.

Zebrani nauczyli się przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozycji bocznej bezpiecznej oraz postępowania w wielu przypadkach m.in. zadławień, zatruć, oparzeń, złamań, krwotoków itp. Dodatkowo uczestnicy spotkania mieli możliwość ćwiczeń praktycznych na profesjonalnym fantomie.

Organizatorem spotkania była Ochotnicza Straż Pożarna z Wasylowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

 

źr. UG Telatyn