Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach otrzymali tablety

W dniu 29 grudnia 2020 roku 13 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach otrzymało tablety przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie Lubelskim oraz Dyrekcji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim za okazaną pomoc.

 

źr. DPS Tyszowce