Międzyszkolny konkurs literacki „ Spotkanie z panem Henrykiem”

thumbnail.php 3 marca 2016 roku w naszym Ośrodku odbył się międzyszkolny konkurs literacki „ Spotkanie z panem Henrykiem”. Celem jego było uczczenie pamięci znanego i cenionego pisarza Henryka Sienkiewicza. Dobrą okazja do zorganizowania takiego konkursu był tez fakt, że rok 2016 został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiem Rokiem Henryka Sienkiewicza.  Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej. Wzięło w nim udział pięć drużyn: gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych z Hrubieszowa, gimnazjum ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  w Firleju oraz gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa z naszego Ośrodka.

Przybyłych gości powitał pan dyrektor Roman Kania, który podziękował za przybycie wszystkim uczestnikom i życzył owocnej pracy nad zadaniami konkursowymi. Uczestnicy konkursu zmagali się z różnorodnymi zadaniami sprawdzającymi wiadomości na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością tematu, żadne z zadań konkursowych nie sprawiło im większej trudności.  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe długopisy, a drużyny z poszczególnych szkół książki Henryka Sienkiewicza i płyty z adaptacjami filmowymi jego powieści. Nagrody wręczyła uczestnikom pani wicedyrektor Lilla Walczak. Gratulujemy wiedzy i umiejętności uczniom naszego Ośrodka, którzy w zmaganiach konkursowych zajęli I i III miejsce.

źr. soswtomaszowlub.szkolnastrona.pl