Miasto gotowe do zimy. Apel Burmistrza!

W dniu 4 listopada w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski odbyło się spotkanie kierowników i pracowników instytucji, na których ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta.  Podczas spotkania omówiono stan przygotowań służb do nadchodzącej zimy, uzgodniono procedury postępowania z osobami bezdomnymi, zagrożonymi zamarznięciem i potrzebującym pomocy. Wskazano również, miejsca, które wymagają szczególnej uwagi.

W związku z tym Burmistrz Miasta zwraca się do Państwa z apelem:

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Miasta Tomaszów Lubelski

      W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Miasta Tomaszów Lubelski zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób, zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemów w poruszaniu się, niepełnosprawności czy innych problemów zdrowotnych.

      Jeżeli widzicie Państwo w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy, prosimy sygnały te kierować do odpowiednich służb:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim – 84 665 97 94
  • Straż Miejska w Tomaszowie Lubelskim – 84 664 48 07
  • Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim – 997 lub 112
  • Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Tomaszowie Lubelskim – 998 lub 112
  • Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Lubelskim – 999
  • Lubelski Urząd Wojewódzki – bezpłatny telefon interwencyjny tel. 987
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach – tel. 84 661 95 87
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim – tel. 84 663 42 98
      Ponadto został uruchomiony dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego telefon interwencyjny w sprawie osób bezdomnych – 782 869 888

      Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

      Dane o adresach najbliższych schronisk i noclegowni województwa lubelskiego dostępne są w siedzibie w/w instytucji oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej UW w Lublinie pod adresem: 
http://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych

      W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego Państwowa Straż Pożarna apeluje o zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z zatrucia tlenkiem węgla.

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, umiera ponad sto osób a blisko dwa tysiące ulega podtruciu.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikami przygotowanymi przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej

https://www.straz.gov.pl/porady/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa_2019_2020
źr. UM Tomaszów Lubelski