Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW dniu 19.11.2016 roku odbyła się w Tomaszowskim Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla par małżeńskich z terenu miasta i gminy Tomaszów Lubelski

      Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim pod przewodnictwem Księdza Dziekana Czesława Grzyba, przy współudziale: Księdza Dziekana Grzegorza Chabrosa – Proboszcza Parafii Św. Józefa, Księdza Grzegorza Świtalskiego – Proboszcza Parafii Ojca Pio i Księdza Jarosława Przyczynę – Proboszcza Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łaszczówce.

      Następnie w budynku Tomaszowskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie władz miejskich, gminnych i powiatowych na czele z Burmistrzem Miasta Tomaszowa Lubelskiego Panem Wojciechem Żukowskim i Wójtem Gminy Tomaszów Lubelski Panią Marzeną Czubaj-Gancarz, Vice Starostą Tomaszowskim Jerzym Wereszczakiem i Przewodniczącym Rady Gminy Tomaszów Lubelski Adamem Korzeniem z Jubilatami oraz ich Rodzinami.

      Uroczystość została przygotowana przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim.

      Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim – Pan Zenon Wiśniewski.

      W trakcie uroczystości nastąpiła dekoracja par małżeńskich medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wręczenie okolicznościowych dyplomów, upominków i kwiatów.

      Dekoracji par małżeńskich medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dokonali: Burmistrz Miasta Tomaszowa Lubelskiego Pan Wojciech Żukowski i Wójt Gminy Tomaszów Lubelski Pani Marzena Czubaj-Gancarz.

      Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP zostali udekorowani następujący Jubilaci:

 1. Stanisława i Jan BARCZAK,
 2. Maria i Tadeusz CHLEBICCY,
 3. Zdzisława i Edward DOMINIK,
 4. Romualda i Eugeniusz HERDA,
 5. Halina i Tadeusz KOWALCZUK,
 6. Józefa i Józef KOWEŁA,
 7. Czesława i Ryszard KUŚMIERCZYK,
 8. Krystyna i Witold ŁÓJ,
 9. Janina i Karol ŁYPKA,
 10. Irena i Krzysztof MATEJ,
 11. Paulina i Jan NEĆ,
 12. Maria i Kazimierz PALAK,
 13. Bogusława i Wojciech SITARCZYK,
 14. Maria i Izydor WIŚNIEWSCY,
 15. Feliksa i Kazimierz ŻURKIEWICZ.

      Spotkanie z jubilatami zostało uwieńczone występem chóru artystycznego zespołu „TOMASZOWIACY” – pod przewodnictwem kierownika muzycznego zespołu Pana Mariana Gumieli.

źr. UM Tomaszów Lubelski