Medale w Gminie Susiec za długoletnie pożycie małżeńskie.

img_0843_3_copyW dniu 24 listopada 2016 r. w Suścu odbyła się uroczystość poświęcona parom małżeńskim,  które doczekały Złotych Godów.

[FOTOGALERIA]   fot. K Łagowski
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele Parafialnym w Suścu.
Dalsza część odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu.
Po przywitaniu gości przez Dyrektora GOK – Joannę Kowalczuk część artystyczną przedstawiły: „Orkiestra Dęta przy Zespole Szkól Publicznych w Suścu” prowadzona przez Janusza Kiecanę i„10 Drużyna Harcerska „Traperski Krąg” w Suścu prowadzona przez Annę Rojek.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Susiec Zbigniew Naklicki. Przywitał zebranych jubilatów i zaproszonych gości w osobach:

Jana Kowalczyka – Starostę Tomaszowskiego
Leszka Ważnego – Przewodniczącego Rady Gminy Susiec
Tadeusza Suskiego – V-ce Przewodniczącego Rady Powiatu Tomaszowskiego i zarazem Sekretarza Gminy Susiec. Podziękował też Panu Januszowi Kiecanie i Pani Annie Rojek za zaangażowanie w działalności kulturalnej na rzecz Gminy Susiec.

W swym wystąpieniu podkreślił wartość jaką stanowią  takie małżeństwa dla młodego pokolenia. Szczególną uwagę zwrócił  na fakt, że stanowią one ostoję wartości rodzinnych, a często wiary i patriotyzmu. Wyraził szacunek za utrzymanie wspólnych więzi, często w trudnych okresach minionych lat.  Pożyczył szczęścia, oraz wielu lat wspólnego życia i dużo zdrowia.

W dalszej części zabrał głos Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk. Podziękował za zaproszenie i ciepłą atmosferę z jaką go przyjęto.  Stwierdził, że cieszy się z pobytu z zebranymi i że z zazdrością patrzy na kondycję jubilatów, podkreślając że z jednym z nich gra w piłkę siatkową. Pogratulował  długoletniego pożycia małżeńskiego i pożyczył zdrowia, zadowolenia z dzieci i wnuków oraz wszystkiego najlepszego.
W kolejnym punkcie Kierownik Stanu Cywilnego w Suścu Piotr Najda przedstawił 25 par małżeńskich z  terenu Gminy Susiec, którym Prezydent RP na wniosek Wójta Gminy Susiec przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Odznaczenia otrzymali:

•    Maria i Jan Bury
•    Marianna i Władysław Duńcowie
•    Kazimiera i Andrzej Gąsiorowie
•    Irena i Leon Gierczakowie
•    Janina i Tadeusz Głazowie
•    Halina i Bogdan Goralowie
•    Wanda i Jan Hałasowie
•    Aniela i Stefan Jadczyszynowie
•    Krystyna i Tadeusz Kolbusowie
•    Cecylia i Józef Koprowie
•    Danuta i Józef Kozyrowie
•    Kazimiera i Jan Lipianowie
•    Janina i Józef Łasochowie
•    Marianna i Edward Łasochowie
•    Joanna i Marian Mazurkowie
•    Kazimiera i Jerzy Mrozowie
•    Krystyna i Mieczysław Nieściorowie
•    Marianna i Józef Pastuszkowie
•    Halina i Józef Piwkowie
•    Ksaweryna i Franciszek Szwedowie
•    Krystyna i Józef Ważni
•    Helena i Jan Wiatrzykowie
•    Maria i Edward Wójtowiczowie
•    Jadwiga i Tadeusz Zatorscy
•    Krystyna i Adam Zawiślakowie

Po oficjalnej uroczystości odbyła się część nieoficjalna ze skromnym posiłkiem. W trakcie jej trwania głos zabrał Sekretarz Gminy Susiec Tadeusz Suski. Stwierdził że docenia wkład pracy jaki zebrani włożyli w budowę ojczyzny i Gminy Susiec. Dołączył się do życzeń jak najdłuższego bycia razem i zdrowia.
Ze strony udekorowanych głos zabrał Pan Tadeusz Głaz – wieloletni nauczyciel i Radny Rady Gminy Susiec. Podziękował przybyłym gościom za obecność, a Wójtowi oraz pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Gminy Susiec za pamięć, za życzliwość  i oprawę uroczystości. Osobiście odniósł się do słów Starosty, mówiąc że w piłkę jeszcze zagrają.
Na zakończenie zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Na tym uroczystość zakończyła się.

Życzmy im aby nikogo, kto jest na tym zdjęciu jak najdłużej nie zabrakło.

źr. turystyka.susiec.pl