Medal za długoletnie pożycie małżeńskie

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Tomaszów Lubelski, którzy w 2018 roku obchodzą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego (lub obchodzili wcześniej a nie otrzymali dotychczas medalu za długoletnie pożycie małżeńskie) i są zainteresowani uczestniczeniem w organizowanym jubileuszu – prosimy o kontakt osobisty lub przez członków najbliższej rodziny z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 53. (telefon 84 664 27 05).

O terminie i wszystkich sprawach związanych z organizowaniem jubileuszu zainteresowane osoby zostaną powiadomione osobiście.

źr. UM Tomaszów Lubelski