Ludzie wyprowadzą się z baraków

Tomaszów Lubelski: Ludzie wyprowadzą się z baraków

W Tomaszowie Lubelskim powstaną 53 lokale socjalne. Trzy bloki na osiedlu Koszary staną do końca 2020 roku dzięki wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym miasto podpisało umowę. Na czwarty blok miasto pozyskało pieniądze z RPO.

 

Koszary to dzielnica na uboczu miasta. Zaniedbana. Słabo aktywna. Także dlatego, że przez dziesiątki lat do znajdujących się tam baraków socjalnych kierowano osoby, które miały różne problemy życiowe. Dziś te baraki, w których znajduje się blisko 30 mieszkań socjalnych nadają się jedynie do wyburzenia.

Inwestycja to element rewitalizacji tego zaniedbanego osiedla. W miejscu zburzonych baraków powstaną nowe budynki. 

Inwestycję dofinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Z umowy, którą podpisali Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, oraz skarbnik miasta Grzegorz Leńczuk, wynika, że bank dofinansuje inwestycję kwotą prawie 3,365 mln zł. Dotacja pokryje blisko 40 procent kosztów budowy bloku przy ul. Moniuszki oraz dwóch budynków socjalnych przy ul. Rybickiego. Resztę wyłoży samorząd.

Czwarty blok z lokalami socjalnymi i usługowymi powstanie u zbiegu ul. Moniuszki i Wyzwolenia. Miasto Tomaszów Lubelski otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego pozwolenie na budowę w dzielnicy „Koszary”. Budowa zostanie dofinansowana z ponad 10 mln dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rewitalizację osiedla Koszary. Większość wsparcia przeznaczona jest na budowę krytej pływalni i remont hali OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym, ale ponad pół miliona wydatkowane zostanie na budowę budynku socjalnego (jego wartość to ponad 1 mln zł). Miasto szacuje, że pierwsi lokatorzy wprowadzą się do lokali socjalnych już w 2020 roku.

Największą inwestycją w „Koszarach” jest budowa krytej pływalni, remont hali sportowej OSiR z zapleczem administracyjno-socjalnym. Jej koszt to około 32 mln zł. Będzie to obiekt nie tylko sportowy, ale i rekreacyjny.

roh

 

źr. Kronika Tygodnia