Lublin: Wsparcie dla budowy obwodnicy Tomaszowa

Image and video hosting by TinyPicObwodnica Tomaszowa Lubelskiego należy do najdłużej oczekiwanych inwestycji drogowych na terenie województwa lubelskiego. Przebiegająca przez miasto droga S17 stanowi utrudnienie dla podróżnych oraz stałe zagrożenie dla mieszkańców miasta. Mieszkańcy Tomaszowa podnosili od wielu lat problem, który uległ znacznemu pogorszeniu od momentu otwarcia przejścia granicznego Hrebenne-Rawa Ruska.
 
Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek, poseł na Sejm Sławomir Zawiślak oraz burmistrz miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski poinformowali podczas konferencji prasowej, że w ścisłej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa dążyć będą do intensyfikacji i przyspieszenia działań związanych z budową tej obwodnicy.
 
Inwestycja licząca 9,580 km ma zostać zlokalizowana po wschodniej stronie miasta Tomaszów Lubelski, na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz miejscowości Dąbrowa, Rogóźno Sabaudia, Łaszczówka, Łaszczówka Kolonia i Jeziernia, położonych w powiecie tomaszowskim, województwo lubelskie.
 
Zgodnie z danymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie obecnie przez Tomaszów Lubelski przejeżdża średnio na dobę 19970 samochodów osobowych i ciężarowych, z czego ok.7000 z nich stanowi ruch tranzytowy. W ciągu ostatnich 10 lat ruch ten wzrósł 1,5 krotnie. Natężenie ruchu pojazdów coraz bardziej niszczy infrastrukturę miasta oraz zabudowę objętą nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.
 
Brak obwodnicy skutecznie opóźnia rozwój Tomaszowa Lubelskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia”, tereny usług publicznych w samym centrum miasta mogą być realizowane po wcześniejszym całkowitym wyeliminowaniu ruchu tranzytowego. Przebudowę terenu uznano „jako rozwiązanie docelowe po wybudowaniu nowego przebiegu drogi krajowej Nr 17, która będzie stanowiła obwodnicę miasta Tomaszowa Lubelskiego.”
 
Prace planistyczne rozpoczęto w roku 2005. Uzyskane decyzje: środowiskowa i lokalizacyjna, pozwoliły na wydanie pozwolenia na budowę w dniu 23 grudnia 2010 roku. W tym czasie dokonano również wykupu gruntu wydatkując kwotę ponad 40 milionów złotych.
 
Brak zabezpieczenia środków finansowych na realizację tak przygotowanej inwestycji w latach 2010-2015 wywoływał niepokój mieszkańców miasta, którzy wielokrotnie organizowali protesty mające zwrócić uwagę na konieczność rozpoczęcia robót. Wiele wystąpień adresowanych do właściwych resortów kierowały również władze miasta i powiatu tomaszowskiego. Potrzebę budowy poruszali w swoich wystąpieniach parlamentarzyści oraz Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Lublinie.
 
Ogłoszenie przetargu na budowę w dniu 30 września 2015 roku, dla mieszkańców miasta otworzyło szansę na zakończenie wieloletnich problemów.
 
W chwili obecnej należy prowadzić wszelkie działania w sposób pozwalający jak najszybciej przystąpić do robót budowlanych. Opóźnienie, na każdym etapie postępowania budzi niepokój i powinno być oceniane pod kątem zasadności i celowości.
 
Przedstawiony w dniu 25 lipca br. najnowszy harmonogram realizacji zadania, stanowiący odpowiedź na zapytanie Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka wywołał konieczność interwencji, w wyniku której resort zapowiedział weryfikację przedstawionych planów. Okazją do wyjaśnienia wątpliwości było w szczególności spotkanie uczestników piątkowej konferencji z wiceministrem Jerzym Szmitem w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w dniu 31 sierpnia br.
 
Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony przez podsekretarza stanu  w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita, podczas zapowiedzianej na wrzesień wizyty na Lubelszczyźnie.

źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki