Krynice: Podatki dla mieszkańców i inwestorów

Mieszkańcy gminy Krynice będą płacić w przyszłym roku takie same podatki jak teraz, a inwestorzy mogą liczyć na ulgi za tworzenie miejsc pracy. Decyzje w tych sprawach rada gminy podjęła na sesji w poniedziałek 27 listopada.

Radni postanowili m.in., że podatek rolny nadal będzie wynosić 110 złotych za hektar przeliczeniowy. Na dotychczasowym poziomie pozostaną również pozostałe stawki, w tym podatku od nieruchomości czy środków transportowych.

Rada postanowiła także promować poprzez przepisy podatkowe podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które będą inwestować w gminie i zatrudniać pracowników. Każda firma lub przedsiębiorca, który zechce zainwestować co najmniej 100 tysięcy złotych i utworzyć 3 miejsca pracy będzie zwolniony z podatku od nieruchomości przez rok. Jeśli ktoś zechce zainwestować dwa razy więcej pieniędzy i utworzyć 6 miejsc pracy będzie zwolniony z tego podatku przez 2 lata, a w przypadku inwestycji za 600 tysięcy i 16 nowych miejsc pracy ze zwolnienia będzie można korzystać przez 3 lata.

 

źr. Gmina Krynice