Krynice: Konsultacje programu rewitalizacji

Mieszkańcy gminy Krynice, którzy chcą mieć swój udział w opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, mają czas do końca tygodnia na przekazanie swoich propozycji. Mogą to zrobić wypełniając specjalną ankietę, która jest dostępna na stronie internetowej, a w piątek 21 kwietnia odbędzie się debata publiczna w tej sprawie.

LPR to ważny dokument, który jest potrzebny, by w przyszłości samorząd mógł się starać o pieniądze na realizację zapisanych w nim pomysłów na ożywienie gminy.

Piątkową dyskusję, która jest zaplanowana na 18.00 w urzędzie gminy, poprzedzi o 16.00 tak zwany spacer badawczy, połączony z rozmowami na temat zdegradowanych obszarów.
Ankieta, która posłuży do wyznaczenia części gminy Krynice do rewitalizacji, zawiera pytania, dotyczące sfer – społecznej, gospodarczej oraz przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Ankietowani mogą w niej wyrazić własne zdanie, na przykład o sytuacji na rynku pracy, oferty edukacyjnej, bezpieczeństwa, handlu, usług i przedsiębiorczości, w tym wsparcia małych i średnich firm. Pytania dotyczą również infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej, bazy sportowej i stanu środowiska.

Ankiety należy składać w pokoju numer 11 urzędu gminy albo przesłać pocztą elektroniczną na adres” ugkrynice@wp.pl. Szczegółowe informacje i niezbędne formularze są dostępne na stronie: www.krynice.pl w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji”.

źr. ias24.eu