Koparka o wartości 230 tyś zł zatrzymana

12-88922W dniu 30 marca br. funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem, dokonujący kontroli na drogowym przejściu granicznym ujawnili, iż przewożona samochodem ciężarowym koparka gąsienicowa marki Hitachi, została wcześniej utracona na terytorium Włoch. Szacunkowa wartość koparki wynosi 230 tys. zł.

W sprawie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze.

źr. Straż Graniczna