Konsultacje w sprawie Rewitalizacji Rynku w Rachaniach

Celem projektu była rewitalizacja dawnego rynku w miejscowości Rachanie poprzez stworzenie atrakcyjnej przestrzeni odpowiadającej na potrzeby zróżnicowanej grupy mieszkańców oraz przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rynek został zaprojektowany w historycznej lokalizacji, na rozwidleniu głównych dróg komunikacyjnych, w sąsiedztwie strategicznych dla mieszkańców obiektów – Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sklepu i dwóch przystanków autobusowych. W pobliżu znajduje się Szkoła Podstawowa, Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego oraz Bank Spółdzielczy. Nietypowy układ komunikacyjny dzieli teren na trzy części, w których wydzielono place o funkcjach: oficjalno-reprezentatywnej przy Urzędzie Gminy i przy pomniku upamiętniającym żołnierzy Batalionów Chłopskich, kulturalną – przy Gminnej Bibliotece Publicznej i targowo-towarzyską w sąsiedztwie sklepu.

URZĄD GMINY I PLAC GMINNY

W celu dostosowania budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi, przy głównym wejściu zaprojektowana została pochylnia. Koncepcja przewiduje również remont schodów ze względu na ich obecny zły stan techniczny i brak środkowej barierki, która zwiększyłaby bezpieczeństwo i komfort korzystania ze schodów szczególnie osobom starszym, a także wygospodarowanie zewnętrznych miejsc dla interesantów Urzędu, na tarasie budynku, pod nadwieszeniem. Aby wyeksponować budynek Urzędu Gminy projekt przewiduje częściową likwidację zieleni i uporządkowanie pozostawianej. Przed budynkiem planowane jest pozostawienie pięciu drzew iglastych, które nie wymagaj ą szczególnej pielęgnacji, a uprzyjemniają korzystanie z przestrzeni placu. Dodatkowym ich atutem, jest możliwość przyozdobienia ich np. lampkami choinkowymi w okresie Świąt Bożego Narodzenia, dzięki czemu w centrum miejscowości zapanuje świąteczny klimat uprzyjemniający mieszkańcom ten okres roku.

Projektowana jest zmiana ogrodzenia Urzędu ze względu na zły stan techniczny, na granicy z prywatną działką sąsiednią – remont ogrodzenia, a od strony ulicy i rewitalizowanego rynku – wymiana, na nowe mury oporowe, np. w postaci gabionów. Bezpośrednio przy terenie Urzędu projektowany jest plac gminny, pełniący funkcję reprezentatywną. Planowana jest na nim lokalizacja tablicy informacyjnej, małej architektury – donic z kwiatami, ławki, kosza na śmieci oraz stojaków rowerowych. Zaprojektowane zostały również dodatkowe miejsca parkingowe w tym miejsce dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na podwyższony teren Urzędu, w stosunku do placu, zaprojektowane zostały schody i pochylnia. Ranga obiektu została podkreślona również kompozycyjnie, za pomocą rysunku posadzki podkreślającego wejście do Urzędu i donic ustawionych po obu stronach dojścia.

PLAC HISTORYCZNY

Plac historyczny, mający równie ż funkcję reprezentatywną i informacyjną został wyodrębniony na osi dojścia do Urzędu Gminy. Znajduje się na nim istniejący obecnie pomnik upamiętniający żołnierzy Batalionów Chłopskich, wymagający oczyszczenia ze względu na zniszczenia spowodowane warunkami atmosferycznymi. Na placu historycznym projektowany jest również słup ogłoszeniowy własnego projektu, aby pasował do całości rynku. Na placu pozostawione zostały dwa drzewa iglaste, podkreślające pomnik i stanowiące dla niego tło. Drzewo zlokalizowane bliżej głównej ulicy wymaga podcięcia od dołu w celu umożliwienia swobodnego przejścia.

PLAC TARGOWY I MIEJSCE SPOTKAŃ

Plac, mający funkcję targu jak równie miejsca spotkań mieszkańców zlokalizowany został w tej samej części rynku co plac historyczny, po drugiej stronie drzew, w sąsiedztwie sklepu. Przestrzeń ta umożliwia organizację cyklicznego targu, a także wydarzeń okolicznościowych takich jak na przykład dożynki, odpusty, festyny okolicznościowe, jarmarki świąteczne, wystawy, handel dziełami twórców ludowych czy badania profilaktyczne.

Miejsce spotkań zlokalizowane przy strefie targowej ma pozytywnie wpłynąć na integrację mieszkańców, a tak że umożliwić odpoczynek podczas organizowanych wydarzeń. Znajduje się w niej mała architektura sprzyjająca odpoczynkowi. W tej części rynku zostały zaprojektowane stojaki rowerowe, dodatkowe miejsca parkingowe równoległe do drogi, a tak że przeprojektowany został istniejący parking, na którym zostało wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Teren ten został oczyszczony z zaniedbanej zieleni, pozostawione zostało drzewo iglaste w rogu placu.

AMFITEATR I BIBLIOTEKA

Część rynku przy Gminnej Bibliotece Publicznej została przeznaczona na strefę wydarzeń kulturalnych. Zaprojektowany w niej został amfiteatr, obniżony o 0,75m w stosunku do powierzchni placu. Na jego płytę prowadzą równie ż pochylnie, które mogą być wykorzystane jako podwyższenie dla występujących zespołów. W tej przestrzeni będą mogły odbywać się spotkania z mieszkańcami, wydarzenia patriotyczne, czy imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury.

Na scenie mogłyby prezentować się na przykład Koła Gospodyń Wiejskich, orkiestra, koło teatralne, czy ognisko muzyczne. Przestrzeń ta została uzupełniona o małą architekturę taką jak: donice z kwiatami, ławki, kosze na śmieci. Od strony północnej zaplanowana została przebudowa istniejących schodów, muru oporowego i parkingu, a także zaprojektowane zostały dodatkowe schody prowadzące z parkingu na teren placu. W obrębie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej projektowana jest przebudowa schodów – uzupełnienie o środkową barierkę, zamontowanie podnośnika dla osób niepełnosprawnych, aby umożliwić im dostęp do Biblioteki, oraz remont zewnętrznych schodów ewakuacyjnych. Taras przed wejściem do biblioteki zagospodarowany został na potrzeby czytelników – zaprojektowane zostały na nim donice z kwiatami i stoliki z krzesłami. Przed wejściem do GOPSu zaplanowane zostały donice i ławki, oddzielające okna od parkingu dla samochodów, oraz stojaki rowerowe.

 

źr. rachanie.gmina.pl